شرکت حمل و نقل بین المللی زیمانورد پارس

ماه: جولای 2017

انواع حمل و نقل زمينى

۱. حمل و نقل در محدوده نقاط يک کشور که حمل و نقل داخلى ناميده مى‌شود.

آشنائى با جنبه‌هاى حقوقى بازرگانى خارجى توسعه مطالعات و پژوهش‌هاى بازرگانى

۲. حمل و نقل بين دو يا چند کشور که حمل و نقل بين‌المللى نام دارد و کاميون‌ها براى تحويل جنس به مقصد مجبور به عبور از راه‌هاى خشکى چند کشور مى‌باشند و به اين جهت موضوع حمل و نقل جاده‌اى در اکثر کشورهاى اروپائى براساس کنوانسيون (Convention) قرارداد حمل بين‌المللى کالا از طريق جادّه، که در سال ۱۹۵۶ در ژنو به امضاء رسيد و به (Convention،relative. ou. contrat de transport international de merchandises par route) C.M.R معروف است انجام مى‌پذيرد.

Read More

انواع حمل و نقل زمينى