خدمات حمل و نقل ریلی

صداقت , امنیت و سرعت بیشتر با زیمانورد پارس

train

حمل ونقل بین المللی کالا و خدمات بصورت ریلی :

شرکت زیما نورد پارس قادر به حمل  انواع کالا (عمومی ، فله، حجیم ، وزین واناع کالاهای مایع )توسط انواع واگنهای ریلی بوده است .

 

1-حمل مواد سوختی توسط واگنهای تانکردار از ، به کشورهای همجوار (ترکیه ، کشورهای مشترک المنافع و…)

2-حمل انواع کالاهای عمومی توسط واگن های مسقف 60 تنی .

3-حمل انواع کالاهای حجیم ووزین توسط واگنهای کفی و بغلدار .

4-حمل انواع کالاهای فله توسط واگن های مخصوص (قیفی )