خدمات حمل و نقل جاده ایی

صداقت, امنیت و سرعت بیشتر با زیمانورد پارس

حمل نقل کالا و خدمات بصورت زمینی (جاده ای):

شرکت حمل ونقل بین المللی زیما نورد پارس دربخش جاده ای در سمت کریر با تحت پوشش داشتن تعداد 150 دستگاه کامیون کشنده با پی کشنده های مختلف (تریلر کفی ،تریلر تانکردار ، کانتینر چادری و کانتینر یخچالی و انواع تریلر های کمرشکن ) قادر به حمل انواع کالاها جهت صادرات ، واردات و در بخش ترانزیت میباشد :

1-حمل  انواع کانتینر های دریایی توسط تریلر های کفی از بنادر ورودی به اقصی نقاط کشور وبالعکس بصورت انبار به انبار .

2-حمل انواع کالا توسط تریلر های ، با کانتینر چادری وفلزی طبق سفارش صاحبین کالا.

3-حمل انواع کالاهای حجیم ووزین توسط انواع تریلر های کمرشکن بصورت داخلی از مبادی ورودی  به شهرهای مختلف کشور ونیز بالعکس جهت صادرات ، واردات  و ترانزیت (گذربری ).

4-حمل انواع کالاهای فساد پذیر مانند : انواع  روده ،گوشت ، میوه ، انواع سیفی جات و غیره  توسط کانتینر های یخچالی بصورت صادرات ، واردات ، ونیز ترانزیت .

5- حمل لوازم شخصی از درب منزل یا انبار، به اقصی نقاط دنیا بصورت  صادرات و نیز واردات .

6- حمل انواع کالا بصورت خرده بار ( گروپاژ )جهت صادرات یا واردات ازگمرکات  وشهرهای مختلف به  صورت صادرات به کشورهای همجوار وهمسایه ، کشورهای اروپایی ، کشورهای اسکاندیناوی ، ایرلند ، انگلیس ونیز به افصی نقاط دنیا بصورت ترانشیب توسط نمایندگان رسمی این شرکت در کشورهای اروپایی  وبالعکس .